logo.gif LM Ericssons Pistolklubb    
 
Hem Nyheter Policy Stadgar Skjutprogram Banor Klubbens historik Medlemssidor Nybörjare Skyttelänkar Kontakt Skjutblanketter Bilder GDPR

Nybörjare


Nedanstående, som pdf
LM Ericssons Pistolklubb är bara till för Ericsson anställd personal och dess familjemedlemmar. Om en medlem slutar eller går i pension äger man rätt att kvarstå som medlem.Önskar du bli ny medlem?
Börja med att fylla i Ansökan om medlemskap, som du bifogar i ett e-postmeddelande till vår ordförande på ordf@lmepk.org. Då kommer ni överensom en tid för provskjutning, under assistans av klubben. Du kan provskjuta gratis vid tre tillfällen. (Söndagar 11 - 13 i Farstahallen).

 

Om du därefter vill bli medlem, ansöker du härom på Ericssons webbportal (Ericsson For Me) och betalar årsavgiften (vars belopp framgår här på webben).

Eftersom ammunitionen inte är gratis betalar de medlemmar, som behöver låna vapen och ammunition därefter en säsongsavgift (på 500 kr).

 

Här vill styrelsen att du, från Polismyndigheten, begär ett utdrag från Belastningsregistret. När du får detta, skall du visa det i ett obrutet kuvert för någon i styrelsen och ni öppnar det gemensamt. Saknas grava anmärkningar, är du välkommen till klubben. Styrelsemedlemmen informerar övriga styrelsen om resultatet. (Utdraget sparas ej).

Om du senare vill skaffa eget vapen behöver du ansöka om vapenlicens.  
1. Du skall inneha Pistolskyttekortet, som utfärdas efter genomgången och godkänd säkerhetskurs. 
2. Du måste ha varit aktiv medlem i minst 6 månader, dvs ha deltagit i klubbens tränings- och tävlingsverksamhet, samt betalat års- och säsongsavgifterna. 
3. Det första vapnet måste vara i kaliber .22
4. Licens för grovkalibriga vapen kan sökas tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap. 
5. Du skall ha visat intresse för föreningen och och varit behjälplig i de arbetsmoment, som verksamheten inneburit. 
6. Du skall ha uppfyllt förbundets resultatkrav (guldmärket, ej äldre än 2 år). 
7. Medlem med tidigare vapenlicens, som flyttat över från annan förening, får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den andra föreningen.
8. Klubben utfärdar ett föreningsintyg som tillstyrker din licensansökan. Om tveksamhet råder beträffande den sökande eller behovet av vapen, kan föreningsstyrelsen vägra att utfärda ett intyg. På begäran skall vägran motiveras. 
9. Föreningsintyget skall utfärdas av föreningens styrelse eller av någon av de, av årsmötet valda funktionärer, som kan utfärda intyget.

För förnyelse av licens, se text i pdf

 
Pistolskytte en sport för alla

 

Manual för nybörjare 

 

2023-08-04 tw