logo.gif LM Ericssons Pistolklubb    
 
Hem Nyheter Policy Stadgar Skjutprogram Banor Klubbens historik Medlemssidor Nybörjare Skyttelänkar Kontakt Skjutblanketter Bilder GDPR

Nybörjare


 

LM Ericssons Pistolklubb är bara till för Ericsson anställd personal och dess familjemedlemmar.

Om en medlem slutar eller går i pension äger man att kvarstå som medlem.

Ny medlem.

Anmälningsblankett  för ny medlem(som pdf) skickas till sekreteraren.

Hur man kan få licens för ett vapen.

Intyg om behov av vapen utfärdas endast till aktiva medlemmar enligt nedanstående:
1. Ny medlem i föreningen tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter. 
2. Första vapen i kaliber .22. 
3. Grovkalibriga vapen tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap. 
4. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser. 
5. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t ex medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen. 
6. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen. 
7. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras. 
8. Den sökande skall inneha pistolskyttekortet.
9. Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse eller, efter delegation, av  föreningens ordförande eller sekreterare.

Pistolskytte en sport för alla (länk till pistolskytteförbundet)

När man får börja skjuta.

Var man håller till som nybörjare. I Farstahallen på söndagar mellan 11:00 och 13:00.

Skjutkrav för licens

Hur man kan få licens för ett vapen.

Manual för nybörjare (som pdf)